Mit navn er
Anne-Louise Sommer.
For mig er design

kvalitet —

Museumsdirektør, Designmuseum Danmark

Medlem siden 2011

I Danmark er der en lang tradition for, at design, samfundsudvikling og kultur er tæt forbundet. En konsekvent prioritering af design og formgivning på højt niveau har været et væsentligt element i opbygningen af det danske velfærdssamfund gennem det 20. århundrede. Selv i perioder med økonomisk nedgang og sociale udfordringer, som i mellemkrigsårene, har design været prioriteret som en værdiskabende faktor, som vi kunne se det i periodens fornyende bolig- og skolebyggeri. Man var opmærksom på værdien af at leve i fysiske rammer af god kvalitet, omgivet af gode brugsgenstande og møbler, og vidste, at design var et middel til virkeliggørelse af ’drømmen om det gode liv’, der var på den politiske dagsorden. Design har løbende været velfærdsstatens materielle pendant. Og design har været det gennemgående greb fra stort til småt.

Man kan tale om, at en designbevidsthed har fundet fodfæste gennem generationer uanset socialt tilhørsforhold. I så godt som alle hjem findes der genstande af høj designkvalitet: fra PH-lamper til Margretheskåle. Og alle danskere har gået i skoler udstyret med inventar, der udtrykker godt design, eller har haft deres gang i offentlige institutioner møbleret med designklassikere af ofte ikonisk karakter. Bevæger vi os ud i det offentlige rum, er byrumsinventaret af en gennemgående høj kvalitet, lige som skiltningen, stationsbygningerne, metroen og Københavns Lufthavn er det. Fra stort til småt.

Museumsdirektør ved Designmuseum Danmark siden 2011 Adjungeret professor ved Syddansk Universitet (SDU), Studier for designkultur Bestyrelsesmedlem i blandt andet: Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og konservering (KADK), Lifestyle and DesignCluster og Norges DanseHøyskole, Oslo Forfatter til en lang række artikler samt bøger om design og arkitektur, blandt andre ”Kaare Klint” (Aschehoug 2007), ”Den Danske Arkitektur” (Gyldendal, 2009) og ”Finn Juhls Akvareller”/ ”Watercolours by Finn Juhl” (Strandberg Publishing 2015/Hatje Cantz 2016).