Mit navn er
Kristina May Pries.
For mig er design

en superkraft —

Founder/ CEO/ Branding and design strategist, AM Copenhagen

2021

Design og kreativitet er nøglen. Ikke kun for Danmark, men for planeten, når vi står overfor store globale udfordringer.

Vi er formidable til at designe innovative, vilde og kreative løsninger indenfor så mange felter. Fra udvinding af planetens ressourcer, energi, våben, kunstig intelligens til udvikling af teknologier, der simultant påvirker to milliarder menneskers adfærd med afhængighedsskabende skærme, der fjerner vores impulskontrol og underminerer nærværet og intimiteten med vores nærmeste.

Nu skal vi i stedet med åbne øjne designe de bæredygtige løsninger, der både kompenserer for fortidens uhensigtsmæssige designløsninger og bygger videre på alt det gode, uden at skade vores verden og vores menneskelige relationer.

Jeg er grundlæggende optimist, og jeg er sikker på, det er præcis det, vi er sat i verden for som designere og designtænkere. Vi skal lære at bruge og styre vores design-superkraft rigtigt – og på et oplyst grundlag.

Design er for mig ikke en æstetisk øvelse, det er en løsning, og løsninger er ikke nødvendigvis smukke. Hver dag skubber jeg til udviklingen med at udbrede forståelsen for design, så flest muligt kan få gavn af design, eller forstå det brede og vigtige område bedre.

Kristina er direktør, medejer og brandstrateg i AM Copenhagen. I designbureauet udvikler og rådgiver hun både store etablerede og små nystartede virksomheder om brandstrategi og design. Kristina sidder i flere bestyrelser og bruger desuden meget tid på at udbrede kendskabet til, og forståelsen for potentialet i design, blandt andet via podcasten ”Design Kan..” som hun er vært på og medejer og tilrettelægger af. Kristina er en engageret forkæmper for design, der rykker ved noget, og især ud fra et bæredygtigheds- eller etisk perspektiv. Det ses blandt andet i hendes arbejde for Etikkompasset under DDC, og udviklingen af grøn rapportering og brand aktiverings løsninger for mindre og mellemstore virksomheder i tæt samarbejde med specialister indenfor ESG- og SDG- området.