Mit navn er
Lene Dammand Lund.
For mig er design

æstetik —

Arkitekt & Rektor, KADK

Medlem siden 2013

Der er ingen tvivl om, at Danmark har et meget stærkt brand i udlandet på grund af vores designtradition, og at det har en vigtig betydning for opfattelsen af Danmark som en nytænkende og demokratisk nation. Design spiller en meget vigtig rolle i forhold til danske virksomheders globale konkurrenceevne. 90% af de virksomheder der bruger design i processer og strategiske beslutninger angiver at design har positiv indflydelse på bundlinjen.

Design kan gøre en enorm stor forskel i menneskers dagligdag. Måden tingene fungerer på, måden de appellerer til vores sanser, og måden det udvider vores måde at forstå og agere i verden på. Design er den smukke kande, medicinsk udstyr og også kreative metoder til at skabe og understøtte innovative processer. Spændvidden er enorm og går fra produkt til organisations- og forretningsudvikling. Bæredygtigt design kan desuden fremme at bæredygtige løsninger bliver det primære valg hos forbrugerne og dermed få en afgørende betydning i forhold til verdens ressourcemæssige og klimatiske fremtid.

Det er en målsætning KADK ønsker at støtte op i en ambitiøs satsning på FN’s globale mål om en bæredygtig fremtid. Design metoden, der kan håndtere stor kompleksitet, vil blive mere og mere udbredt. Vi ser på KADK at den unge generation påtager sig et stort ansvar i forhold til de presserende problemstillinger i verden – og det vil få en radikal betydning for designfagets fremtid. Samtidig vil design fortsat være en helt essentiel del af den teknologiske udvikling – for eksempel i forbindelse med internet of things.

Uddannet arkitekt og direktør i arkitektvirksomhed SLA. Beskæftiger sig med forskning i designmetoden og har erfaring med ledelse af designuddannelse.