Mit navn er
Lene Tanggaard.
For mig er design

visualisering —

Design er overalt i min hverdag. Jeg er rektor for Designskolen Kolding, hvor vi har en ambition om at blive Danmarks førende designuniversitet, så der går ikke én dag, hvor jeg ikke taler om design. Jeg er derfor også så privilegeret, at jeg er omgivet af fremtidens designtalenter, hvilket er stimulerende og gør mig fuld af håb til fremtiden.

 

Design er formgivning med vægt på æstetik og funktion. Traditionelt set forstået som formgivning af produkter, men i dag også forstået som formgivning af services og processer,  der kan gøre offentlige og private organisationer og virksomheder mere velfungerende, smukkere og mere innovative og kreative. Design er en meget praktisk anlagt og samtidig visuel disciplin, og det er i særlig grad denne evne til at handle på konkrete problemer og at visualisere, som designere kan bringe i anvendelse i et hav af sammenhænge.

Som rektor for Designskolen Kolding er design en verden, der bliver ved med at åbne sig for mig. Designfaget har så mange uforløste potentialer til at bidrage til at gøre verden til et bedre og smukkere sted. Jeg mener, at designfaget kan være med til at lære os at elske verden igen, og det er det, som design gør for mig. Hver dag.

 

Design er Danmarks varemærke. Det er vores historie, kultur og vores måde at være i verden på.  Design er demokratiserende, lighedsskabende og bærer derved i sig selv nogle af de værdier, som vi bryster os af overfor vores omverden. Designere er trænet i at tænke i menneskers behov, at tænke i sammenhænge og at skabe hverdagsæstetik på en togstation. Det er design, der hver eneste dag har betydning for befolkningen i Denmark og for den globale verden, der i stigende grad vil efterspørge de livskvaliteter, som design repræsenterer.

Designfaget er helt afgørende i den transformation, som verden står mit i. Design spiller fx en afgørende rolle i 80 % af alle beslutninger vedrørende bæredygtighed. Design kan skabe bedre, mere funktionelle og æstetiske løsninger på en række afgørende problemer, og design kan pege på nye praksisser, hvor vi mangler fantasi og kreativitet til at kunne forestille os, at verden kan være anderledes.

Nutidens designtalenter kommer til at udfordre vores nuværende forståelser af design – og jeg mener på den baggrund, at vi for alvor kommer til at se design bevæge sig ind på områder, hvor man normalt ikke har tænkt, at design har relevans. Samtidig vil vi se en tættere forbindelse mellem håndværk og design, qua regionalisering, bæredygtighedsdagsordenen og udfordring af den moderne verdens hastighed. Der vil i fremtiden være en bredere og mere fragmenteret forståelse af design, hvilket kan blive en gave for designfaget, hvis det takles klogt.

  • Lene Tanggaard er Rektor Designskolen Kolding
  • Uddannet cand.psych., Ph.d. og professor siden 2008.
  • Forfatter til mere end 30 bøger og et hav af videnskabelige artikler.
  • Foredragsholder og bestyrelsesmedlem i blandt andet Gyldendal, Dansk Design Center og Lifestyle & Design Cluster.