Mit navn er
Michael McKay.
For mig er design

Samarbejde —

Owner, 22A Design Consulting | Fintech startup design lead |
Former design director at Paypal, Amazon, Ebay, Yahoo!

Medlem siden 2017

For mig er design et mindset jeg har med mig i alt hvad jeg gør. Den måde jeg angriber problemer og opgaver på. Den måde jeg bruger kreativitet i mit arbejde hver dag. Den måde jeg får samarbejde til at foregå mellem mennesker. Mellem skabere af artefakter og deres brugere. Mellem ingeniører, forretningsudviklere og kreative.

Men for mig betyder design mere end den rationelle, logiske udvikling af produkter og tjenester. Det omfatter poesi, poesi, historiefortælling, visuel tilgang, kunsten. Det repræsenterer en evne til bevidst at fremkalde forskellige tankegangsformer, overbevisninger og adfærd for at opnå forskellige resultater.

Begrebet “design” har ændret sig for mig gennem årene. Som nyuddannet så jeg det som kreativ udvikling og fremstilling af produkter. Gennem årene har det antaget nuancer fra sociale interaktioner, samarbejde mellem mennesker og organisationer, strategiudvikling, brugeroplevelse, historiefortælling og kulturelle aspekter.

Men hele tiden kommer jeg tilbage til design som kunsten at skabe og gøre  virkeligt, at forestille sig og fortælle verden om alternative virkeligheder.

I en verden, hvor forandringshastigheden accelererer, og størrelsen af ​​de problemer, som vi mennesker skal tackle bliver alvorligere, giver design os en stærkt tiltrængt evne til at udarbejde relevante løsninger på komplekse problemer. Design indgyder kreativitet og en menneskelige værdier ind i de problemer, som tit er opstået på grund af manglen på samme.

Evnen til at skabe kraftfulde, systemiske løsninger, der giver mening mennesker, giver Design en stor relevans i verden i dag ved at lede mennesker, organisationer, virksomheder og nationer.

For mig er design under udvikling fra at være et smalt “magisk” værktøj, til at blive en af ​​fremtidens vigtigste rammer for udvikling, der vil kunne udnyttes af millioner. Designerens rolle kommer derfor til at udvikler sig fra at være en individuel designpraktiker til at være en facilitator for design til ikke-designere. Dette vil medføre stor forandring i designsamfundet. Sund forandring.

Tre store ting jeg har gjort

Udviklet Designkultur i store institutioner – Hvordan kan design bruges som en strategisk søjle i organisationen (Yahoo – Amazon – Ebay – PayPal – Nokia)

Innovation af mobile produkter og tjenester – var pioner for udbredelsen af mobiltelefonen gennem mange år hos Nokia Design.

Udviklet og arbejdet på mobile tjenester og koncepter. Digitalisering af  hverdagens processer.

Michael McKay startede indenfor strategisk produktudvikling, fokuserede tidligt på praksis og ledelse indenfor det kreative og tværfaglige, særligt med design thinking og kreativ kultur. Hovedvægten har været på teams og samarbejdskultur i større organisationer. Bringer tværfaglige, bredt funderede grupper sammen for at udvikle gennembrud inden for device design, brugeroplevelses design og produkt strategi. Arbejder i øjeblikket i komplementære roller indenfor produktledelse i en startup, strategisk innovations konsulent for større virksomheder og undervisning på flere universiteter. Samarbejdet har involveret firmaer som Nokia, Yahoo!, Amazon, eBay, PayPal, Novo Nordisk, Lego og institutioner som Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, KADK samt University of Cranfield, UK