Mit navn er
Susanne Justesen.
For mig er design

problemløsning —

Ph.D. og Innovationsrådgiver i Innoversity CPH

Medlem siden 2017

I mit arbejde som innovationsrådgiver og erhvervsforsker har jeg ofte oplevet at kæmpe med ideer, begreber, problemer eller fænomener, som jeg havde svært ved at forstå, og endnu sværere ved at forklare. Men een af de vigtigste ting jeg har lært igennem mit karriere, er at insistere på at forsøge at tegne det som jeg ikke forstår – for først når jeg kan tegne “kompleksiteten”, forstår jeg den.

For mig giver det derfor rigtig god mening, at ordet “design” til dels stammer fra det italienske eller latinske ord “disegnare”, som betyder “at tegne”.

Fordi design for mig netop er, når nogen har gjort sig umage med at skabe en unik og meningsfuld løsning på et vigtigt problem.

Godt design er – for mig – netop når jeg som bruger føler mig mødt og forstået.

For mig er design derfor ikke bare et produkt eller en løsning. Godt design er når nogen hjælper mig med at løse et problem, som jeg ikke selv kunne løse – på en anden eller bedre måde. Og ordet “umage” er for mig helt centralt.

Design er ikke bare noget der opstår ved et tilfælde, det opstår når det er villet – når et problem synes vigtigt nok til at bruge den fornødne tid, energi og resourcer på at finde en helt ny, bedre og anderledes løsning – som får brugeren til at føle sig både mødt og forstået.

Vi har i Danmark stærke traditioner for netop ydmygt at interessere os for brugeren, og igennem denne nysgerrighed at kunne designe og skabe nye, enkle løsninger som begejstrer. Vores udfordring ift. dansk design fremadrettet er – som jeg ser det – at holde fast i denne ydmyghed, denne nysgerrighed ift. andre målgrupper, andre problemstillinger og helt nye samarbejdsformer, end dem vi plejer.

  • Specialiseret i sammenhængen mellem innovation og diversitet
  • Trives bedst i grænselandet mellem teori og praksis => forskningsbaseret rådgivning
  • Rådgiver både private og offentlige virksomheder omkring innovation og ledelse
  • Semesteransvarlig og underviser på executive uddannelsen “Leadership and Innovation in Complex Systems” (LAICS)