Syn & skøn ­—

Et betydeligt antal af Designrådets medlemmer har erfaring som skønsmænd i blandt andet retssager om produktefterligninger og designkrænkelser. I efteråret 2015 har Designrådet afholdt Designrådets skønsmandsuddannelse, hvor en række af Designrådets medlemmer gennem 2 dage deltog i kursus om arbejdet som skønsmand og sagkyndig dommer. Designrådet kan således bistå med en række særdeles erfarne eksperter, der har et indgående kendskab til syn- og skønsprocessen ved de danske domstole.

Ved brug for en skønsmand til en igangværende retssag eller ved brug for en ekspert til en sagkyndig vurdering af en given sag kan henvendelse ske til Designrådets sekretariat på info@danishdesigncouncil.dk.

Såfremt henvendelsen indeholder en kort beskrivelse af sagens genstand og/eller skønstemaet, vil Designrådets Sekretariat indenfor få dage vende tilbage med 2-3 forslag til mulige skønsmænd/eksperter samt med vedkommendes CV’er.

Følgende designrådsmedlemmer har deltaget i skønsmanduddannelsen:

Anders Brix
Anne Qvist
Boris Berlin
Christian Bjørn
Christian Holmsted Olesen
Christina Halskov
Claus Mølgaard
Ditte Lysgaard Vind
Karsten Ravn
Lars Thøgersen
Mads Kjøller Damkjær
Maria Bruun
Mathilde Aggebo
Mette Mikkelsen
Morten Engelbrecht
Per Boelskifte
Susse Fischer
 
Beskikket som sagkyndigt retsmedlem i Østre Landsretskreds:
Christina Halskov
Claus Mølgaard
Lars Thøgersen
Mathilde Aggebo
 
Beskikket som sagkyndigt retsmedlem i Vestre Landsretskreds:
Anne Qvist
Mette Mikkelsen