Mit navn er
Christina Melander.
For mig er design

planet-centered —

Programleder - Dansk Design Center

2021

I mange lande rundt om i verden bliver værdien af ​​design som redskab til forandring mere og mere tydelig

Uden for designfællesskabet oplever vi øget forståelse af, at designtilgange og -metoder er en kritisk faktor i arbejdet med at løse nogle af verdens store udfordringer. Helt centralt står behovet for en grøn omstilling. Det stærkt designinfluerede europæiske Bauhaus-initiativ fra EU-Kommissionen er et klart bevis herpå.

Når man på den ene side ser på, hvad det kræver at løse komplekse udfordringer, og på den anden side ser på, hvad design og designere kan, er der for mig at se et helt naturligt sammenfald. Når man ser på designernes evner til at udforske nye mulighedsrum, insisteren på holistiske perspektiver og eksperimenter, samskabelse på tværs af fagligheder, offentlige og private virksomheder og hånd i hånd med brugere, udvikling af tidligere prototyper, der kan testes og dyb materialeforståelse koblet med et bæredygtigt og etisk mindset, synes jeg at det er dybt logisk, at vi står overfor en ny, potentiel guldalder for dansk design.

Som design community er det vores ansvar at udløse vores potentiale. Vi skal turde at stille os helt foran. Vi skal vise vejen ved at formidle gode eksempler og den værdi, som vores bidrag til innovation og nytænkning skaber for såvel mennesker, samfund og industri.

Oplever vi sten i skoene som fx, at design stadig sidestilles med styling, at der allokeres al for få ressourcer til designforskning, at det i stor udstrækning er ingeniører, der løser designopgaver i private virksomheder og, at designbureauer disruptes af managementkonsultenter – ja så er og bliver det vores ansvar at fjerne de sten.

I mit daglige virke i Dansk Design Center har jeg ansvar for bl.a centerets faglige miljø omkring udvikling af eksperimenter, og som næstformand i bestyrelsen for den europæiske designorganisation BEDA, er jeg dybt optaget af at mobilisere vores kræfter og udløse designs potentiale.

Christina Melander er programleder i Dansk Design Center og Vice President i bestyrelsen for den europæiske designorganisation BEDA. Can.Merc i design management fra CBS (2000). Stået i spidsen for udvikling af modeller som Designtrappen og DIN-modellen, en guide til designdrevet innovation. Chef for Danish Design Award. Ledet adskillige undersøgelser om designs værdiskabelse og kortlægninger af det danske design DNA og den nordiske designressource.