Om Designrådet ­—

Designrådet er tænketanken for det danske designfelt. Vi har til formål at fremme dansk design ved at udtænke og udforske nye perspektiver på design. Vi kalder det designfritænkning. —

Design skaber debat —

Designrådets formål er at udforske designbegrebet og vise offentlige og private beslutningstagere, hvordan design skaber intelligente løsninger og nye muligheder i vores liv. Gennem nye initiativer og diskussioner af værdi ønsker vi at kvalificere den offentlige debat om design, påvirke politikker på designområdet og skabe solide forbindelser mellem design og samfund.

Mangfoldighed som tilgang —

Rådet repræsenterer en mangfoldighed af stærke synspunkter og nye idéer. Rådet består af de mest kompetente og nytænkende personligheder i dansk design: designere, producenter, kuratorer, journalister, forskere og ledere. En tværfaglig tilgang, der sikrer et velfunderet perspektiv på design.

Designrådet som katalysator —

Rådet er en katalysator for den danske designscene, hvilket bl.a. førte til etableringen af Dansk Design Center i 1978, og i samarbejde med Dansk Design Center har Designrådet etableret et internationalt advisory board bestående af verdens førende designeksperter til at rådgive Danmark om design. Designrådet har derudover et aktivt internationalt netværk og et langvarigt samarbejde med internationale designorganisationer.

Uafhængig designkvalitet—

Designrådet udpeger syn- og skønsmænd og er af Justitsministeriet godkendt til at afgive indstilling ved beskikkelse af sagkyndige til deltagelse i behandlingen af borgerlige sager i Østre Landsret, Vestre Landsret samt ved Sø- og Handelsretten.

Vi uddeler Designrådets Pris – Danmarks eneste pris for livslangt bidrag til design.