Mit navn er
Mikkel Holm Sørensen.
For mig er design

Handling —

Adm. dir og stifter /KL.7

Medlem siden 2017

Jeg driver en virksomhed med speciale i adfærdsdesign. Rent fagligt anvender jeg begrebet design i bred og funktionalistisk betydning. Design er for mig metoder til at løse komplekse problemer med udgangspunkt i tværfaglighed og gennem brug af eksperimenter og test. Design er måden jeg omsætter en masse videnskabelig teori og databaserede indsigter til løsninger. Løsninger kan være alt, der vedrører menneskers liv, fra motorik til meningsdannelse. Jeg argumenterer dagligt vigtigheden af at skabe konkrete løsninger til at hjælpe mennesker i stedet for at snakke, regne eller vise powerpoints. I mine øjne har design pligt til gøre en forskel. Jeg stiftede /KL.7, med det formål at hjælpe menneskeheden fra os selv, ved at sikre, at flere gode intentioner bliver til handlinger. Vi har skabt en verden, som vi selv har vanskeligt ved at kontrollere og navigere i, og hvor flere og flere daglige handlinger er destruktive for os selv på den længere bane. Men den konsekvens kan vi ikke selv gennemskue i vores umiddelbare adfærd. Design skal sikre, at menneskers daglige handlinger og oplevelser skaber tillid, bæredygtighed og tryghed.

Design betyder ’løsningsorienteret’ for mig; helt åben i sin tilgang, men fokuseret i sine løsninger. Design i mere snæver forstand er et ’nudge’ der kan hjælpe menneskeheden med at holde voksende problemer i skak uden brug af tvang, trusler eller afsagn. Dermed er jeg tilhænger af et ‘aktivistisk’ designbegreb, hvor designere har en mission. Jeg tror samtidig, at design er ‘ontologisk’ i Anne-Marie Willis forstand: Mennesker skaber design, og design skaber os.

Design rimer traditionelt på Danmark. Men vi skal hænge på for ikke at blive kørt bagud. Enkel og smuk formgivning er ikke længere nok. De fleste samtidige designs – det der berører flest menneskers liv, for tiden – kommer fra amerikanske digitale virksomheder. Designs indflydelse og ansvar vokser dag for dag. Design er ved at blive en universel disciplin, kommercielt og samfundsvidenskabeligt. Ingen forbrugerrettet virksomhed kan konkurrere uden et designbaseret brugerperspektiv. Myndigheder kan ikke implementere politik effektivt, hvis de ikke forstår rigtige menneskers liv og handlinger. Kloden kan ikke overleve uden intelligente svar på at opretholde en høj levestandard uden at drive rovdrift på ressourcer og klima. Og mange mennesker går til i dårligt selvværd og stress, hvis vi ikke designer sociale og traditionelle medier, byer, institutioner og arbejdspladser til mennesker.

Mikkel Holm Sørensen er uddannet filosof og PhD i IT-design. Grundlagde i 2011 virksomheden /KL.7, som i dag er blandt Europas førende inden for adfærdsdesign. Mikkel er overbevist om at videnskabelig metode og teori om menneskers holdninger og handlinger kommer til at spille en fremtrædende rolle i designs’ nye forpligtende rolle som drivende for løsninger på store humanitære, ressourcemæssige og klimatiske udfordringer. På samme måde som vi vil aktivere den nyeste viden om materialer, energikilder og processtyring, så vil vi også lære af adfærdsvidenskab, når vi designer produkter og services.