Mit navn er
Karen Blincoe.
For mig er design

reduktion af CO2 udslip —

Design har været en integreret del af mit liv og karriere gennem mange år, dels som praktiserende designer og dels som underviser.

Design har på den ene side bidraget til de miljømæssige problemer, vi står overfor. Det må vi erkende. På den anden side har design tjent industrien og civilsamfundet på exceptionel vis, da det magter at adressere bredspektrede, komplekse problemstillinger på tværs af samfundet. Design kan derfor nu også være med til at skabe de løsningsmodeller, der skal bære os igennem de kommende, tiltagende kriser, hvadenten det handler om at øge samfundets resiliens, eller det handler om at skabe den nødvendige, grønne omstilling.

Min karriere startede med design og bredte sig til området for bæredygtighed, som jeg arbejder med i dag. Jeg har haft forskellige ledelsespositioner både inden for design, uddannelse og bæredygtighed. Bl.a. som Institutleder for kommunikation på Danmarks Designskole, DK; grundlægger og Direktør i ICIS, DK; Direktør for Schumacher College, UK; medstifter og Direktør for Chora 2030 Fonden, DK. Jeg har arbejdet på en PhD i bæredygtighed igennem mange år parallelt med mit arbejde. Færdiggjorde den i 2020 ved Kingston UV i London og er nu i gang med en bog om samme emne parallelt med undervisnings-, foredrags- og bestyrelsesarbejde.