Mit navn er
Merete Brunander.
For mig er design

værdi —

Ejer, Brunander Consulting

Medlem siden 2008

Design har altid været en væsentlig del af min faglige tilgang til arbejdsrelationer, da design har en helt særlig plads i mit hjerte. Jeg interesserer mig for samspillet mellem design og innovation, hvilket har optaget mig gennem hele min karriere og er kommet til udtryk i de mange designprojekter, jeg har deltaget i.

For mig er godt design kendetegnet ved at være funktionelt og innovativt, samt at det bidrager med mere end blot det æstetiske. Jeg er bevidst om vigtigheden i at inddrage brugere i design- og innovationsprocesser. Brugeren har en central rolle for at opnå succes med et produkt eller service, da succes afhænger af i hvor høj grad vi tilfredsstiller brugerens behov. I denne proces spiller antropologien også en stor rolle – vi kan gennem antropologiske studier få et nuanceret indblik i brugerens behov. Dette er et eksempel på vigtigheden af tværfaglighed i designprocesser, hvor designere, ingeniører, salgs- og marketingsfolk mødes og skaber en fælles forståelse. At bringe forskellige kompetencer i spil mod målet at forstå, hvordan designprocesser bidrager til innovation, er væsentligt for at design anerkendes som en væsentlig disciplin i forretningslivet. Design er en faglig kompetence med en holistisk tilgang, der inddrager det menneskelige aspekt i en verden, hvor teknologi – og især digitaliseringen – tager mere og mere over.

Jeg mener, at fokus på design & innovation gør Danmark til et mere konkurrencedygtigt land. Samspillet mellem innovation og design er helt essentielt på det globale marked, et område vi i Danmark er særligt stærke i.

Merete har 30 års erfaring i det private erhvervsliv med markedsføring, innovation, design og branding. 26 år i firmaet Coloplast, sidst som Corporate Marketingdirektør. Erfaring med arbejde i det offentlige med 3 år som direktør i Dansk Design Center (DDC). 25 års erfaring fra lederposter på højt niveau. De sidste 9 år som selvstændig virksomhedsrådgiver samt censor og underviser på flere af landets Erhvervsakademier og Designskoler.